Bildtext får vara max två rader text. Hela texten ska högerjusteras om den bara ska innehålla fotobyline! Photo: B. Christensen/Azote

Världens eko

En modig och populär introduktionskurs om hållbar utveckling som utmanar din världsbild och ger dig möjlighet att agera

Vi väjer inte för de komplexa frågorna!
Jorden blir allt trängre och konflikterna om de begränsade resurserna allt fler. Världens eko är en kurs som vågar ta upp de komplexa framtidsfrågorna om utveckling och miljö, media och politik. Om människa och natur. Vilka är vinnarna och förlorarna? Vilka handlingar är goda och vilka är onda i en värld som blir allt mer komplex? Vad har vattenbrist, världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, rättvisa, biologisk mångfald och bistånd egentligen med oss att göra?

Levande diskussion
Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa begrepp. Världens eko erbjuder några av Sveriges och världens främsta och mest engagerande forskare och debattörer.

Aktuella föreläsningar
De ger aktuella föreläsningar utifrån sina perspektiv och presenterar sin kunskap, sina tankar och erfarenheter. Här utmanar varje vecka gammal som ung, student som yrkesverksam sina världsbilder och idéer om jordens tillstånd i tvärvetenskapliga diskussioner. Världens eko ger insikter om de stora sammanhang som formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess grundläggande frågor som miljö, utveckling, demokrati, fattigdom, klimatförändringar, lokal och global förändring.

När?
Kursen äger rum på tisdagar, 18.00-20.45 i Vivi Täckholmsalen (Q-salen), Svante Arrhenius väg 20, som ligger på Stockholm Universitets Frescati campus och ges i kvartsfart (25%) varje hösttermin. Klicka här för att se en kort film om kursen!

Bland de föreläsare som redan är bokade till hösten 2016 finns:

Hans Rosling, är professor i folkhälsovetenskap vid Avdelningen för internationell hälsa på Karolinska institutet, Stockholm. Hans forskning berör sambanden mellan matbrist och sjukdomar i låginkomstländer, där miljöproblem, fattigdom och befolkningstillväxt samverkar i en ond cirkel. Han har mångårig erfarenhet som läkare i olika afrikanska länder och har arbetat med flera internationella projekt. Den grafik han har utvecklat och använder, för att illustrera världens utveckling, har vunnit priser och 2007 köptes mjukvaran av Google, som ska göra den ännu mer tillgänglig. Läs mer

Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre sedan starten 2007. Johan är en internationellt erkänd forskare inom global hållbarhet och har bland annat lett arbetet med att beskriva de planetära gränsvärdena. Hans forskning rör också vattenfrågor ur ett globalt perspektiv, och har mer än 15 års erfarenhet i arbete med vattenfrågor i tropiska delar av världen. Läs mer

Carl Folke ar professor i naturresurshushållning, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och vetenskaplig föreståndare för Stockholm Resilience Centre. Carl har lång erfarenhet av att transdisciplinära forskningssamarbeten mellan samhällsvetare och naturvetare och har forskat kring ekosystemdynamik och ekosystemtjänster samt sociala och ekonomiska dimensioner av ekosystemförvaltning. Forskningen han leder understryker betydelsen av ekosystem på olika skalor bidrar till social och ekonomisk utveckling och hur man ska kunna förvalta kopplade social-ekologiska system med fokus på resilience. Läs mer

Related info

Hur söker jag?

Världens eko ges varje hösttermin, kvällstid, på svenska vid Stockholms universitet med en studietakt om 25 % (tisdagar 18.00-20.45).

Alla ansökningar görs online på www.antagning.se

För frågor om antagning och behörighet vänligen kontakta Antagningen vid Stockholms universitet:
Tel: 08-16 49 22,
Telefontid: Måndag - onsdag 10.00-12.00
studentavdelningen@su.se

För frågor om kursens upplägg och innehåll, kursanmälan, registrering mm vänligen kontakta kursadm. på ve@stockholmresilience.su.se

Kontakta oss

Information för nya studenter

Schema HT16PDF (pdf, 317.2 kB)


Share

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
SE-10691
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201