Rapport över resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelförsörjning

Author(s): Wiklund, L., Sellberg, M., Hård af Segerstad, L.
In: Rapport över resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelförsörjning
Year: 2016
Type: Report
Theme affiliation: Landscapes
Link to centre authors: Hård af Segerstad, Louise, Sellberg, My
Full reference: Wiklund, L., Sellberg, M., Hård af Segerstad, L. 2016.Rapport över resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelförsörjning. Eskilstuna kommun och Stockholm Resilience Centre

Summary

Denna rapport är framtagen som del av ett forskningsprojekt som undersöke huruvida metoden resiliensanalys, ”Resilience Assessment”, är användbar och till hjälp inom kommunal förvaltning. Det är ett led i metodutveckling av resiliensanalysen. Resultaten avseende livsmedelsförsörjningen i Eskilstuna kommun är vad som framkommit under processen och har inte varit själv forskningsfrågan. Eskilstuna kommuns arbete har letts av Lars Wiklund och Lars-Erik Dahlin. Från Stockholm Resilience Centre och Albaeco har arbetet letts av My Sellberg och Louise Hård af Segerstad.

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
SE-10691
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201