Vi kan ännu väcka dom goda klimatjättarna

Summary

Kanske ska vi en dag säga att 2015 var året då en gynnsam global transformation tog sin början, med nya globala hållbarhetsmål och lyckade klimatförhandlingar i Paris. Klimatforskare talar om ”slumrande jättar”, delar i syste­met som riskerar att förstärka klimatförändringarna bortom kontroll. Men det finns också slumrande jättar som är våra vänner.

Information

Link to centre authors: Galaz, Victor
Publication info: Galaz, V. 2015. Vi kan ännu väcka dom goda klimatjättarna. Svenska Dagbladet, Under Strecket, Kultur. 2015-11-29.

Share