Acidification of Swedish Seas in a Changing Environment

Summary

På initiativ av Vetenskapsakademiens miljökommitté släpps en rapport om havsföroreningar. Den omfattar både forsknings- och genomförandeplan gällande försurning och relaterade antropogena stressfaktorer i svenska kustvatten ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv.

Information

Publication info: Havenhand, J., A-S. Crépin, H.L. Filipsson, S. Jagers, D. Langlet, S. Matti, S. Niiranen, M. Troell, L.G. Anderson, V. Galaz, E. Kritzberg, D. Turner, M. Winder, P. de Wit. 2017. Acidification of Swedish seas in a changing environment: causes, consequences, and responses. The Environmental committee of the Royal Swedish Academy of Sciences.

Share