Photo: J.Lokrantz/Azote

Vacancies

There are currently no vacancies at the centre

PhD in Sustainability Science

We seek an enthusiastic, committed and ambitious PhD candidate interested interdisciplinary environmental research to join us as part of the FORMAS funded research project Seafood in Japan and Sweden - alternative pathways to sustainability.

Application date 10 July 2021. Read more and apply here

Forskningsassistent Mistra Food Futures (tidsbegränsad anställning)

Forskningsassistenten kommer att bidra till projektet genom att sammanställa redan existerande litteratur och kunskap kring utveckling av livsmedelssystemet i Sverige och internationellt. Som en del i detta ingår att sammanställa tidigare forskning kring scenarier för framtidens livsmedelssystem och jämföra dessa med befintliga policydokument relaterade till svensk produktion och konsumtion av livsmedel.

Sista ansökningsdag: 2021-06-13. Läs mer och ansök här

Related info

We announce PhD positions four times per year.

9-30 January
30 March- 23 April
10 June - 10 July
15 October - 5 November

Please note that if no announcement is made, no posititions are made available for the specific period.

Read more about our PhD programme

Share